Περιδέραια

Κολιέ «περιδέραιο», κολιέ με σχέδιο που συνεχίζεται και «γύρω από το λαιμό» (δέρη = λαιμός)