Περιδέραια

Κολιέ “περιδέραιο”, κολιέ με σχέδιο που συνεχίζεται και “γύρω από το λαιμό” (δέρη = λαιμός)