Σεβαλιέ

Μοντέρνα δαχτυλίδια σεβαλιέ (chevalier) που φοριούνται στο μικρό δάχτυλο ή ακόμα και στη φάλαγγα (κοντά στο νύχι).